e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Kimyasal Silah Sözleşmesi Hakkında

Aralık 11, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunarım.

5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması Ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar İle Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler Ve Prekürsörleri İle Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik Madde 8 de bildirimler ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Yönetmelik ekinde yer alan Liste 1, 2, 3 ve Diğer Organik kimyasallarla ilgili geçmiş yıl bildirimlerinin (ADPA) 31 Ocak tarihine kadar ve Liste 1,2 ve 3’te yer alan kimyasallarla ilgili olarak da gelecek yıl tahmini bildirimlerinin (ADAA) 31 Ağustos tarihine kadar Bakanlığımız Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Yönetmelik ekinde yer alan uygun form kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.

Liste 1 ve liste 2 kimyasalları için üretenler, ithal edenler, kullananlar veya elde bulunduranların yönetmelikte yer alan tonajlar çerçevesinde ADPA ve ADAA bildirimlerini yapmaları,

Liste 3 kimyasallarını yıllık 30 ton ve üzeri üretenlerin ADPA ve ADAA bildirimlerini yapmaları,

Ayrıca Diğer Organik Kimyasallarla ilgili olarak da yıllık 200 ton ve üzeri Tüm karbon bileşimlerinden oluşan kimyasal bileşimler sınıfına ait karbonun oksitleri, sülfürleri, metal karbonatları ve metal-karbon bileşimleri hariç, Ek-1’de yer alan Kimyasal Madde Cetvelleri grubuna alınmamış, sentez yoluyla elde edilen farklı organik kimyasalları ve/veya yıllık 30 ton ve n fosfor, kükürt ve florin elementlerini içeren organik maddeleri  üretmesi durumunda ADPA bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.

Ekte gönderilen Kanun ve yönetmelik kapsamında bünyenizde yer alan firmaların hammadde ve üretim prosesleri bakımından kendilerini değerlendirmesi ve bu kapsamda yer almaları halinde Yönetmelikte yer alan uygun formu doldurarak Bakanlığımıza zamanında formların iletilmesi hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasını arz ederim.

Not: Konu ile ilgili olarak her türlü soru için Güzin BARAN (guzin.baran@sanayi.gov.tr Tel: 0312 2015547) ile irtibata geçebilirsiniz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X