KOBİ’lere Yönelik Ücretsiz Mentorluk Desteği

Mart 24, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Sabancı Üniversitesi İnovent A.Ş., TÜBİTAK destekli BİGGMentor projesi kapsamında en az bir TÜBİTAK TEYDEB destekli proje yürütmüş KOBİ’lere yönelik ücretsiz mentor desteği sağlayacaktır. Mentorluk desteğinin temel amacı, en az bir TÜBİTAK projesi tamamlamış ancak ticarileştirme ya da Ar-Ge çalışmalarının sürdürülebilirliğinde zorluk yaşayan firmalara sektör profesyonellerinden uzman desteği sağlamaktır. Mentorluk verecek sektör profesyonelleri, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde oluşturulmuş Mentor Havuzu’ndan seçilecektir. Program kapsamında ilk etkinlik (tanıtım webinar’ı) 31 Mart 2020, Salı saat 14.30’da online olarak gerçekleştirilecektir. Programa ve tanıtım webinar’ına katılım için aşağıda linki yer alan formun doldurulması gerekmektedir.

Başvurular için son tarih: 27 Mart 2020, Cuma

İnternet sitesi: https://biggmentor.com/

Online başvuru formu: https://biggmentor.com/%C3%B6n-ba%C5%9Fvuru

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan KOBİ statüsündeki işletmeler

  • Son 10 yıl içerisinde başarıyla tamamlanmış TÜBİTAK – TEYDEB (1501, 1507, 1509, 1511 veya 1512) destekli Ar-Ge Projesi olmak
  • TÜBİTAK-TEYDEB destekli Ar-Ge proje çıktısının pazara sunulabilecek bir ürün olması (iç proje ya da bir seferlik talep üzerine geliştirilmiş olmaması beklenmektedir)

Tanıtım Webinar’ı: Katılım için yukarıda linki yer alan formun doldurulması gerekmektedir.

  • Tarih: 31 Mart 2020, Salı
  • Saat: 14.30 – 15.30
  • Konum: Online platform

Mentor desteği ile amaçlanan hedefler: Programa katılan KOBİ’lerde;

  • Ticari Olgunluk Seviyesinde artış (Ör. ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması vs.)
  • Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinde artış (Ör. yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi vb.)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Mustafa Çakır

Tel (1): (216) 483 91 17

Tel (2): (216) 483 96 54

e-posta: mcakir@sabanciuniv.edu

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X