e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Koronavirüs Salgını Etki Analizi

Haziran 26, 2020
Görsel-Template-16-1200x675.jpg

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt genelinde salgının sosyo-ekonomik etkilerinin kapsamlı ve detaylı şekilde ölçülüp süratle önleyici ve toparlayıcı politikalar geliştirilmesi amacıyla “COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışması” başlatmış olup Kalkınma Ajansları, bu kapsamda görev bölgelerinde araştırma çalışmaları yürütmektedir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Gebze Ticaret Odası (GebzeTO), Körfez Ticaret Odası (KörfezTO) ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliğiyle Kocaeli’de işletmelerin üretim ve hizmet süreçlerinin tüm boyutlarına olan etkileri ölçmek ve analiz etmek üzere “COVID-19 Sürecinin Kocaeli’deki İşletmelere Yönelik Etkileri Anketi” yapılmaktadır. Anket çıktıları anılan kurumların çalışma programlarına girdi teşkil edecek olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili merkezi kurumlara raporlanarak orta ve uzun vadeli politika üretimine girdi teşkil edecektir. Anket sonuçları (firma özel bilgileri hariç) genel toplulaştırılmış istatistiksel veriler halinde ankete yanıt verenlerle paylaşılacaktır.

Anket linki: https://tr.surveymonkey.com/r/COVID-Kocaeli

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Fatma Avşar

Tel: (262) 332 01 44 – dahili: 145

e-posta: fatmaavsar@marka.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X