e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Koronavirüs Salgını ve Etkileri ile Mücadele

Nisan 29, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Innocentrum Sistematik İnovasyon Yönetimi Ltd. Şti. tarafından başlatılan Türkiye COVID-19 Ortak Akıl Platformu (TR-COVID 19) adlı online Girişim Hızlandırma Programına başvurular devam etmektedir. Yaklaşık 3 hafta sürecek online girişim hızlandırma programının amacı, COVID19 pandemisinin kısa ve orta vadede yarattığı sorunların çözülmesine destek olmak için girişimcileri, mentorları, eğitmenleri ve ilgili kurumları/firmaları bir araya getirmek, fikirlerin hızlıca olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli kaynakların sağlanması ve/veya işbirliklerinin kurulmasını sağlamaktır. Programa katılım ücretsiz olup başvuru yapmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online başvuru sistemine kayıt olarak Fikir Formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kısmının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

Başvurusu yapılacak fikirlere dair öncelik alanları:

·         Salgının Durdurulması

·         Sağlık Hizmetleri

·         Ekonomi ve Üretim

·         Eğitim

·         Sanat, Spor, Eğlence, Turizm

·         Gıda ve Tarım

Programı tanıtıcı lansman sunumu: https://www.youtube.com/watch?v=Indd7pO3leA

Program kapsamında gerçekleştirilecek olan webinar’lar: https://tr-covid19.com/#egitimler

 

Son başvuru tarihi: 3 Mayıs 2020, Pazar

İnternet sitesi: https://tr-covid19.com/

Online başvuru sistemi: http://covid19.innocentrum.com/covid19/#/login

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan 18 yaş üstü herkes (Programa Takım olarak başvurmak mümkün olup Takım Üyelerinin tümünün ayrı ayrı platforma kayıt olması gerekmektedir. Sistemde Fikir Formu doldurulurken takım arkadaşı ekleme imkânı bulunmaktadır.)

 • Başvurusunu yapacağı fikriyle ilgili hem problem tanımlama hem de çözüm geliştirme alanında yeterince çalışma yapmış olmak
 • Fikrini geliştirmek için kritik yetkinliklere sahip kişileri kuracağı takımda bulunduruyor olmak

Öncelik alanları:

Öncelik Alanı Örnekler Fikir Konuları
Salgının Durdurulması
 • Virüsün yayılımını önleyici veya kontrol altına alan çözümler
 • Dezavantajlı gruplara yönelik süreç ve hizmet modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Yenilikçi bilinçlendirme ve farkındalık kampanyalarının geliştirilmesi
 • Sağlık personelinin etkilenmemesi için yenilikçi teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi
Sağlık Hizmetleri
 • Evden bakım, uyarıcı sistemler, sağlık hizmetlerine ilişkin kontrol ve geri besleme döngülerine ilişkin çözümler
 • Dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanmasına ilişkin iş modellerinin geliştirilmesi
 • Acil durumlarda vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişebilecekleri çözümler
 • Hastanelerin daha etkin ve daha az risk ile faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin çözümler
 • Salgın nedeniyle önemli yara alan sağlık turizmine yönelik çözümler
Ekonomi ve Üretim
 • Salgının etkilediği sektörlerin ve firmaların faaliyetlerinin sürdürebilmeleri için yenilikçi çözümler
 • Kalabalık mekanların faaliyetlerine devam edebilmesine yönelik yenilikçi çözümler
 • Uzaktan çalışmaya yönelik yenilikçi çözümler
 • Tedarik zinciri ve lojistik yönetimini yönelik çözümler
 • İhracatın artırılmasına yönelik çözümler
Eğitim
 • Temel eğitim, üniversite eğitimi ve uygulamalı eğitimlere yönelik yenilikçi çözümler
 • Salgından etkisi ile değişen iş hayatına gençlerin ve işsizlerin eğitilmesine yönelik eğitimler
Sanat, Spor, Eğlence, Turizm
 • Salgın etkisinde spor çözümleri
 • Salgın etkisinde sanat icra edebilmek ve sanatçıların gelir elde edebilmesi için çözümler
 • Salgın etkisinde turizm hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak çözümler
Gıda ve Tarım
 • Salgın etkisinde tarım faaliyetlerine yönelik çözümler
 • Salgın zamanında gıda üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik çözümler
Sosyal Yaşam
 • Sosyal izolasyon ve evde kalmanın getirdiği fizikî, mental ve psikolojik sorunlara yenilikçi çözümler
 • Çevrimiçi bilgi kirliliğine karşı mücadele edilmesine ilişkin yenilikçi fikirler
 • Yardımlaşma temelli sosyal inovasyon fikirleri

Programa katılımın sağlayacağı imkânlar:

 • Platformda fikirlerini paylaşan girişimcilere; fikirlerini olgunlaştırabilmeleri için online mentor desteği sağlanacak ve girişimciler bu süreçte çeşitli eğitimlere katılabileceklerdir. Bu eğitimler temel inovasyon, tasarım odaklı düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme ve yalın girişimcilik gibi yaratıcılık ve yenilikçiliğin çeşitli boyutlarında olacaktır.
 • TÜBİTAK, Horizon 2020, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları’nın düzenlediği çağrılara katılmak isteyen girişimciler de hazırlıklarında desteklenecektir.
 • Diğer taraftan, girişimciler birbirlerinin fikirlerini görebilecek ve birbirlerine de yorumlarla destek olabileceklerdir.
 • Jüri tarafından seçilen fikirler, kamuoyu ile paylaşılacak ve programın sponsorlarınca maddî veya aynî destekleri ile ödüllendirilecektir.

Değerlendirme kriterleri:

Kriter Açıklama Ağırlık
Fikrin aciliyeti, etkisi, faydası Genel olarak ve COVID19 özelinde, ülkemizde ve dünyada topluma faydası, etkisi ve bu çözümün aciliyeti %25
Fikrin uygulanabilirliği Mevcut bilgi düzeyi, teknoloji ve kaynaklarla çözümün gerçekleştirilebilmesi. %20
Fikrin uygulamaya geçme hızı Çözümün hayata geçirilmesi süresinin mümkün olduğu kadar kısa olması istenmektedir. %20
Fikir ticarileşme ve ölçeklenebilme potansiyeli Fikrin hayata geçmesi için katlanılması gereken maliyetler mantıklı/mümkün mü? Fikrin ticarileşmesi önündeki engeller aşılabilir mi? Rekabet var mı? Pazara girişte engel/düzenleme/önceliklendirme vs. var mı? %15
Fikir sahiplerinin yetkinliği Ekip, çözümü hayata geçirecek bilgi, birikim ve azme ne kadar sahip? %15
Fikrin yenilikçilik seviyesi Fikir dünya için mi yeni, ülke için mi yeni, sektör için mi yeni yoksa benzer ürünlere göre daha avantajlı mı? %5

Başvuru ve uygulama takvimi:

 • Fikir Girişleri: 27 Nisan – 3 Mayıs 2020
 • Mentorluk ve Online Eğitimler: 27 Nisan – 9 Mayıs 2020
 • Jüri Sunumu Yapacak Fikirlerin Belirlenmesi ve İlanı: 10 Mayıs 2020
 • Seçilen Girişimlerin Sunumu ve Jüri Değerlendirmesi: 11 – 12 Mayıs 2020
 • Kazanan Fikirlerin ve Desteklerin İlanı: 13 Mayıs 2020

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: info@tr-covid19.com

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X