Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT’20)

Ocak 28, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ve Sayın Bakanımız Fatih Dönmez’in teşrifleriyle, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, 10 Şubat 2020 tarihinde, ‘Crowne Plaza Istanbul – Asia’da, “Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT’20)” Toplantısı düzenlenecektir.

PEMT’20 Toplantısı ile TPAO’nun faaliyet alanı (petrol – doğal gaz arama ve üretim sektörü) kapsamında yerli sanayinin ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’nın bir parçası haline dönüştürülmesi, yüksek katma değerli mal / hizmet / teknoloji üretimine katkıda bulunulması ve paydaşların bir araya getirilerek yol haritası oluşturulmasına öncülük edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, TPAO’nun yerli ürün kullanımını artırma hedefi doğrultusunda, yerli tedarikçileri sektöre kazandırmak, karşılaşılan sorunlar karşısında alternatifli özgün çözümler geliştirilmesini sağlamak, faaliyetler ve tedarik süreçlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yaparak, işbirlikleri açısından fırsatlar yaratmak amaçlanmaktadır.

Toplantı programına ve toplantıya ait diğer detaylara ekte sunulan e-davetiyedeki iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılabilir.

*Katılım için http://www.pemt.com.tr/ adresinden , 5 Şubat 2020 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

No attachments were found.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X