Rekabetçi Sektörler Programı Çağrıları

Nisan 12, 2019
Görsel-Template-16-1200x675.jpg

Sözleşme makamının T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA – II) çerçevesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programının 2. Dönemi kapsamında iki yeni çağrı ilan edilmiştir. Bu çağrılardan ilki 1.2 Yaratıcı Endüstriler’dir (Creative Industries) ve ikincisi ise 2.1. Araştırma ve Geliştirme’dir (Research and Development). Çağrılar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek olup Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerine yönelik bilgilendirme toplantısı 16 Nisan 2019, Salı günü saat 13.30’da İnogarart adlı kuluçka merkezinde düzenlenecektir. Toplantıylara katılım için aşağıda linki yer alan online katılım bildirim formunun doldurulması gerekmekte olup her toplantıda konaklama için kontenjan kayıt yaptıran ilk 30 kişi ile sınırlıdır.

Rekabetçi Sektörler Programı ve ilan edilen çağrıları tanıtıcı sunum: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/dokumanlar/%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1_Bilgilendirme_Sunumu.pdf

Duyuru: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=Bilgilendirme%20Toplant%C4%B1lar%C4%B1

Online katılım bildirim formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSFiZ16rHxB_ekBisEs-W5W8jybgbjIJchtcqjJh2YEeTMA/viewform

Bilgilendirme Toplantısına katılımın olacağı bölgeler Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak
Bilgilendirme Toplantısı tarihi 16 Nisan 2019, Salı
Bilgilendirme Toplantısının saati 13.30
Bilgilendirme Toplantısının yeri İnogarart kuluçka merkezi, Ataşehir, İstanbul

(ulaşım için: http://www.inogarart.com/iletisim/)

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X