e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Sektörel Yatırım Süreç Kılavuzları

Temmuz 24, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden alınan 21.07.2020 tarihli ve 34640960-045-E.603 sayılı yazıda, On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2019-2020) ve YOİKK 2019-2020 Eylem Planında “sektörel yatırım yol haritalarının hazırlanması” görevinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine verildiği ifade edilmektedir. Yazının devamında, şirket kuruluşundan yatırımın faaliyete geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm bürokratik işlemlerin tespit edildiği ve 8 ana sektörde yatırımcı için rehber niteliğinde olan kılavuzların hazırlandığı ifade edilmektedir.

Ekte gönderilen kılavuzların incelenerek, varsa eklenecek/çıkarılacak hususlara dair görüşlerin Word formatında (sayfa numarası ve ne tür bir değişiklik istendiği) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine iletilmek üzere 11 Ağustos tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X