SEVESO III Direktifi Konulu Sempozyum

Mart 1, 2019
Görsel-Template-4-1200x675.jpg
Kocaeli Sanayi Odası (KSO), büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla büyük kaza risklerinin kontrolü ile ilgili olarak sanayi kuruluşlarına yükümlülükler getirecek olan SEVESO III Direktifi odağında mühendislik, tasarım, tehlikelerin belirlenmesi, olay analizleri, değişim yönetimi, ekipman bakımı, gözetimi ve testleri, proses kontrol ve alarm sistemleri, işletme ve bakım prosedürleri, personel eğitimi ve insan faktörünü içeren “Proses Emniyeti Yönetim Sistemi” konulu bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyum, 9- 10 Nisan 2019 tarihlerinde Bilişim Vadisi’nde (Muallimköy Teknopark) düzenlenecektir. Etkinliğe katılım ücretsiz olup etkinliğe katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online katılım bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Sponsorlar: https://www.prosesemniyetisempozyumu.com/katilimcilar/

Destekleyenler: https://www.prosesemniyetisempozyumu.com/destekleyenler/

Sempozyumda ele alınacak konular:

İnternet sitesi: https://www.prosesemniyetisempozyumu.com/

Online katılım bildirim formu: https://www.prosesemniyetisempozyumu.com/kayit-ol/

Sempozyumda ele alınacak konular ve alt başlıkları

Konu Alt Başlıklar
SEVESO III Direktifi/Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği SEVESO III Direktifi’ne Göre Düzenlenecek Olan Yeni Yönetmelik ve Tebliğler Ne Getiriyor, Sanayiye Etkileri Nasıl Olacak

 • Kimyasalların Yönetimi ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Büyük Kaza Önleme Politikası‎ (BKÖP) / Güvenlik Raporunun Hazırlanması
 • Büyük Kaza Senaryolarının Hazırlanması
 • Türkiye Afet Müdahale Planı
Domino Etkisi
BEKRA Bildirimindeki Yeni Düzenlemeler
ATEX Direktifleri
SEVESO III Direktifi’ne Göre Güvenlik Yönetim Sistemi Denetimleri Nasıl Olacak?
SEVESO III Direktifi’nin Sanayideki Uygulamaları
AB Ülkelerinde SEVESO Konusundaki İyi Uygulama Örnekleri
Basınçlı Ekipmanlar/Kaplar 2014/68/EC Direktifi Yeni Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Getirdiği Yenilikler

 • Varlık Yönetimi
 • Basınçlı Ekipman/Kap Sınıflandırması, Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
 • Malzemeler için Gerekli Olan Onaylar (AB Uygunluk Beyanı)
 • Kullanıcı Denetmenleri
 • Standartlar ve CE Belgelendirme Süreçleri
Basınçlı Ekipman ve Kaplarda Patlama, Yangın ve Sismik Analizleri ve Tasarımı
Tasarım ve Bütünlük Analizleri

 • Periyodik Kontroller, Test, Muayene ve Onarım Teknikleri
Sanayide Güvenlik Yönetim Sistemi İçerisinde Basınçlı Ekipman/Kapların Kullanımı, Yönetimi ve Güvenlik Tedbirleri
Sanayide Dijital Dönüşüm, Proses Emniyeti Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0
Dijital Dönüşümün Proses Emniyetine Yönelik Getirdiği Faydalar ve Uygulama Alanları

 • Akıllı Üretim Teknikleri ve Sistemler
 • Robotik Otomasyon Süreçleri ve İş Faaliyetlerine Entegrasyonu
Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri Analizi (Big Data) ve Proses Emniyetine Etkileri
Dijital Dönüşümün Bakım Süreçlerine Etkisi ve Sağladığı Faydalar

Sempozyum Programı

Konu Alt Başlıklar
Birinci Gün: 9 Nisan 2019, Salı 09.00 – 10.00 Açılış Konuşmaları
10.15 – 10.45 Çağrılı Bildiri 1: AB Ülkelerinde SEVESO III Direktifi Ve Kontrol Yöntemleri
10.45 – 11.20 Çay – Kahve Arası
11.20 – 13.00 1. Oturum: SEVESO III Direktifi’ne Göre AB’deki ve Türkiye’deki Uygulamalar ve Denetimler
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 15.00 Çağrılı Bildiri – 2: Sanayideki Dijital Dönüşüm ve Proses Emniyetine Etkileri
15.00 – 15.20 Çay – Kahve Arası:
15.20 – 17.00 2. Oturum: Proses Emniyeti ve Dijital Dönüşümün Etkileri
İkinci Gün: 10 Nisan 2019, Çarşamba 09.00 – 09.50 Çağrılı Bildiri 3: SEVESO III Direktifi (Yeni Uygulamalar)
09.50 – 11.10 3. Oturum: SEVESO III Direktifi’ne göre Yeni Yönetmelik Ve Tebliğler – Sanayiye Etkileri
11.10 – 11.30 Çay – Kahve Arası
11.30 – 13.10 4. Oturum: Basınçlı Ekipmanlar/Kaplar
13.10 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 15.40 5. Oturum: SEVESO III Direktifi – Atex Direktifi Endüstriyel Uygulamalar
15.40 – 16.00 Çay – Kahve Arası
16.00 – 17.30 Panel

Etkinliğin düzenleneceği yer: Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknopark), Gebze/Kocaeli (Ulaşım için: https://goo.gl/maps/UPrueD4u5AN2)

Sorularınız ve daha fazla bilgi için:

Ümmühan Kirman

Kontrol Medya

Tel: (531) 989 91 59

e-posta: ummuhan@kontrolmedya.com

Kocaeli Sanayi Odası

Tel: (262) 315 80 00

e-posta: prosesemniyeti@kosano.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X