e-bülten

e-bülten üyeliği

 

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

Kasım 9, 2017
Gorsel-Template-3-1200x675.jpg

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazı ekte takdim edilmiş olup bu bağlamda EFTA pazarında karşılaşılan olağan usuller dışındaki gümrük ve diğer sınır idareleri kontrolleri, bu ülkelerdeki iş ortaklarının Türkiye ihracat ürünlerine konu belge usul ve edinim süreleri ve esas olarak DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması temelinde maruz kalınan tarife dışı engeller olarak yaşadıkları olası sorunların ve EFTA STA’nın revizyonu çerçevesinde görüşmeleri devam eden Ticaretin Kolaylaştırılması müzakereleri temelinde bu sorunların bertaraf edilmesini teminen olabilecek önerilerinizin 15 Kasım 2017 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine gönderilmesini rica ederiz.