e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi

Temmuz 10, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Bilindiği üzere; dış ticarete konu olan eşyaların her biri için yapılan özel ve farklı uygulamalar nedeniyle maliyetler yükselmekte ve belge çeşitliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum dış ticarette üyelerimiz için önemli zorluklara yol açmaktadır. Söz konusu maliyet kalemleri ile belgelerin envanterinin oluşturularak bunların olabildiğince azaltılması yönünde uzun zamandır çeşitli platformlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de iştirak ettiği çalışmalar devam ettirilmektedir.

Bu çalışmalardan biri de Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından hazırlanan Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) içerisindeki “Dış ticaret ve gümrük işlemlerinde gereksinim duyulan belgelerin envanterinin çıkarılması ile belge, formalite ve harçlardan ticari maliyet doğuranların tespit edilmesi” alt eylemi kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Söz konusu eylem maddesi özelinde  01-02 Kasım 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Arttırılması Çalıştayı’’ sonuç raporu hazırlanmıştır.

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu’nun 12 Haziran 2019 tarihli toplantısında, anılan raporda tespit edilen belgeler ve maliyetlerden kaldırılabilecek veya azaltılabilecek olanlarının özel sektör kurum/kuruluşları tarafından belirlenip Kurul’un bilgilendirilmesi yönünde karar alınmıştır.

Söz konusu Çalıştay Raporu’na Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü web sitesi (https://ggm.gtb.gov.tr/)  “bilgi bankası” kısmından ulaşılabileceği gibi, ilgili raporda yer alan ve dış ticarete konu olan belgelerin listeleri ekte yer alan resmi yazıdaki EK1 ve EK2 kısımlarında sunulmaktadır.

Bu itibarla, ekli listelerde yer alan belgeler ve bu listelerde yer almamakla birlikte dış ticaret erbabı tarafından ihracat/ithalat işlemlerinde temin edilmesi gereken diğer belgeler hakkında görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte EK-3’te bir örneği sunulan tabloya işlenerek TOBB’nden Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr)  adresine 7 Ağustos 2019 Çarşamba tarihine kadar gönderilmesini rica ederim.

 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X