Ticari Alacak Sigortasında Yaşanan Sıkıntılar Hk.

Haziran 3, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-9.htm

Bu kapsamda prim hesabında esas alınacak alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği ciro tutarı da 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarılarak cirosu 125 milyon TL’ye kadar olan şirketlerin de alacak sigortası kullanmalarının önü açılmıştır.

Bu konuda, ilgili Kurumlara gönderilecek olan görüşlerde yer almak üzere; alacak sigortası konusunda yaşadığınız sıkıntıları ekteki formata uygun bir şekilde 4 Haziran Perşembe günü saat 12:00’ye kadar sektorler@tobb.org.tr adresine iletmenizden memnuniyet duyulacaktır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X