Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü Hk.

Ağustos 1, 2017
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Uluslararası Gözetim Şirketlerine statü verilmesi ve denetlenmesine ilişkin işlemler, 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak Temmuz 2015’te yürürlüğe giren 2015/24 sayılı “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ” kapsamında yürütülmektedir.

Uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar çerçevesinde anılan Tebliğin yeniden düzenlenmesinin faydalı olabileceği bu kapsamda ekte takdim edilen Tebliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 24 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Sn. Ece Algül’ün (ece.algul@tobb.org.tr) adresine iletilmesini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X