UNIDO Biyokütle Projesi Çağrısı

Nisan 27, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

“Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” projesi kapsamında çağrılar açılmıştır.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen TAGEM ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)’nun yürütücüsü olduğu “Türkiye’nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyo-enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Proje çerçevesinde modern biyoenerji projelerinin desteklenmesi, pilot tesis ve tedarik zinciri kurulması amacıyla başvurular 08 Nisan – 15 Haziran 2019 tarihlerinde kabul edilerek 20 Haziran –  20 Temmuz 2019 tarihlerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

Proje Başvuruları ile İlgili Başvuru Formu ve Bilgiler:

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Duyuru/142/Turkiye-Ekonomisinin-Yesil-Buyume-Yolunda-Kalkinmasini-Desteklemek-Amaciyla-Surdurulebilir-Biyokutle-Kullanimi-Projesi-Kapsaminda-Cagrilar-Acildi

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X