Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

Ağustos 21, 2017
Gorsel-Template-1200x675.jpg

Ekonomi Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazıda; 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden hazırlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin, her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri alınarak revize edildiği 30/12/2016 tarihli ve 29934 (1.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin 2018 yılında yürürlüğe girmek üzere yeniden yayımlanmasına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede TOBB görüşleri talep edilmekte olup bahse konuya ilişkin görüşlerinizin en geç 20 Eylül 2017 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr adresine) iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X