e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında

Haziran 24, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı  Kurul kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e son kayıt süreleri Birliğimiz girişimleri sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.

Veri Sorumluları Başlama

Tarihi

Son Tarih UZATILAN TARİH
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel

kişi sorumluları

01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları 01.01.2019 30.09.2020 31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri

sorumluları

01.04.2019 31.12.2020 31.03.2021

İlgili duyuru metnine aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X