Yeşil Mutabakat Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü

Temmuz 9, 2020
Görsel-Template-1-1200x675.jpg

Malumları olduğu üzere, 11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB’nin 2050 yılı itibarıyla karbon-nötr bir kıta olma yönündeki hedefi belirlenmiş ve bu hedef çerçevesinde, AB sanayinin 2050 yılına kadar döngüsel ekonomiye geçerek kaynakların daha verimli kullanılmasını artırmayı, biyo-çeşitliliğin yeniden kazanmayı ve kirliliğin önüne geçmeyi içeren bir yol haritası oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, AB tarafından, yeşil ekonomiye geçişten en çok etkilenen insanlara, işletmelere ve bölgelere yardımcı olmak için finansal destek ve teknik yardım sağlanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, ülkemizin dahil olduğu ve TÜBİTAK tarafından koordine edilen bir AB Birlik Programı olan Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedefler çerçevesinde ‘Green Deal Çağrısı’ açılacaktır. Çağrıda 11 alt alanda toplamda 20 konu başlığı bulunmakta olup, proje başvurusu yapılabilecek taslak konu başlıkların listesi ve konuların içeriği ekte sunulmaktadır.

Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon’un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

Bu itibarla, 14 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Program kapsamında ‘Avrupa Green Deal Çağrısı’ hakkında TÜBİTAK tarafından  Çevrimiçi Bilgi Günü etkinliği düzenlenecek olup, etkinlik taslak programı ekte iletilmektedir.

Etkinliğe katılım için kayıt yapılması zorunlu olup kayıt adresine ve daha detaylı bilgiye  aşağıda belirtilen adres aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesil-mutabakat-cagrisi-cevrimici-bilgi-gunu

İyi çalışmalar dileriz.

Ms.Nilay GÜNGÖR KÜÇÜK

AB Uzmanı/ EU Expert

Ticaret Bakanlığı/Ministry of Trade

Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü/DG for International Agreements and the EU

n.gungor@ticaret.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X