e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

ABD CAM ELYAFI PAZARI HAKKINDA

Mart 2, 2021
Gorsel-Template-35-1200x675.jpg

2020 kompozit sektöründeki firmalar açısından kriz yönetimiyle geçen bir yıl oldu. Bunun da nedeni nakit akışı ve talepte kriz yaratan, tedarik zincirinde kesintilere yol açan ve çalışan güvenliğini ön plana çıkaran COVID-19 idi. Geride kalan yıl zorlu bir yıl olsa da, 2021 için öngörüler daha iyimser duruyor.

ABD’de kompozit sektörü 2020’ye aslında iyi bir başlangıç yapmıştı ve 2019’dakine benzer bir büyüme trendinin sinyallerini veriyordu. Ancak Mart sonuna geldiğimizde yeni siparişlerin ertelendiğini ve bazen de iptal edildiklerini görmeye başladık. Yılın ikinci çeyreğinde, özellikle de Nisan ve Mayıs aylarında pandeminin etkisi zirveye ulaşmıştı ve bu da Büyük Buhran yıllarından beri yaşanan en büyük ve en derin ekonomik daralmayı doğurmuştu. Yaz aylarında 20 milyondan fazla kişi işinden olurken bir çok sektörde fabrikaların kapısına kilit vuruldu. Nakliye, inşaat ve denizcilik sektörleri en ciddi darbeyi alanlardı. Bu da ABD’de 2020’nin ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe kıyasla cam elyafına olan talepte %20’lik bir azalma demekti. COVID-19’un etkisi, 2020’nin ilk yarısında yavaş giden satışlar ve düşen kar marjlarında yansımasını bulmuş ve kompozit sektöründeki bir çok firmanın mali tablolarında kendisini göstermişti.

Ancak 2020’nin ikinci yarısı da ekonomide ve kompozit sektöründe görülen en hızlı toparlanmalardan birini beraberinde getirecekti. 2020’nin Temmuz ayından bu yana ABD’de kompozit sektörü, otomotiv, denizcilik ve inşaat başta olmak üzere son kullanıma yönelik sektörlerde ekonomiyi canlandırmaya yönelik programlar ve fabrikaların yeniden çalışmaya başlaması ile artan talebe yanıt vermeye çalışıyor. Bunun sonucunda da ABD’de cam elyafı pazarı 2020’nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yaklaşık %23 büyüdü. 2020’nin dördüncü çeyreğinde de ABD’de cam elyafı pazarı hız kesmeden büyüdü ve Kasım ayında 2019’un Kasımına kıyasla %5 büyüme kaydedilmiş oldu.

2020’nin sonuna gelindiğinde ise cam elyafı pazarı yine de pandeminin etkisinden tam olarak kurtulamamıştı ve talebin 2019’daki 2,59 milyar libre rakamına kıyasla %6’lık düşüşle 2,44 milyar libreye düşmesi bekleniyordu. Koronavirüsün değer zincirleri üzerindeki etkisi öngörülemeyen bir seyir izliyordu ve otomotiv, boru ve depo, havacılık ve uzay ve denizcilik uygulamalarında ciddi düşüşler görülürken rüzgar enerjisi, elektrik-elektronik ve inşaat sektörlerinde artış yaşanıyordu.

Rüzgar enerjisi sektörü 2020’de özellikle göze çarpan bir noktaydı ve Mart ve Nisan’da tedarik zincirindeki sıkıntılardan, gümrüklerdeki problemler ve ülkelerin uygulamaya koyduğu kısıtlamalardan dolayı geçici bir yavaşlama yaşansa da çift haneli büyüme rakamları yakalanmıştı. Toplamda, yıl sonunda bitmesi öngörülen üretime yönelik vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmak isteyen rüzgar enerjisi santrali geliştiricilerin etkisiyle pazarın büyüdüğü görülmekte.

Cam elyafı sanayindeki arz-talep dinamikleri açısından kapasite kullanım oranı 2019’daki %91 düzeyinden 2020’de %83’e gerilemiştir. Global cam elyafı üretim kapasitesi 2020’de 12,8 milyar libre olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Şekil 1.) Lucintel 2021’de cam elyafı kapasite kullanım oranının 2019’daki düzeye tekrar geleceğini öngörmektedir.

COVID-19 bu alanda faaliyet gösteren firmaların yöneticilerini kompozit sektörünün geleceği hakkındaki öngörülerini gözden geçirmeye zorlamaktadır.

Şekil 1: Global Cam Elyafı Talebi ve Üretim Kapasitesi

Image

Bazı segmentlerde yavaş toparlanmanın yanında mevcut kapasite fazlası da dikkat çekmektedir. Örneğin havacılık ve uzay sanayinde ancak yavaş bir toparlanma beklenmektedir. Boeing CEO’su Dave Calhoun havayoluyla seyahatin COVID öncesi noktaya geri dönmesinin iki ila üç yıl alacağını öngörmektedir.

Bir yandan da tüketiciler arasında sürdürülebilirlik kaygılarının arttığı, ve bu durumun da sektördeki firmaları daha çevreci malzemeler hakkında düşünmeye, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm teknolojilerini malzeme ve kompozit parça üretiminde kullanmaya yönelttiği görülmektedir. Bunların yanında çoğu sektörde dijital teknolojilerin artan kullanımı da çalışmaları ve işgücünü bir dönüşüme sürüklemektedir.

Aralık ayında onaylanan yeni ekonomiye destek paketi ve koronavirüs aşısının da uygulanmaya başlaması sonrasında Lucintel 2021’in birinci ve ikinci çeyreğinin ABD’de cam elyafı sektöründe güçlü bir toparlanma beklemektedir. Otomotiv, konut, boru ve depo, elektrik-elektronik, tüketici ürünleri ve denizcilik sektörlerinde COVID krizi sonrasında gözlemlenen olumlu trendlerin rüzgarıyla cam elyafı pazarı 2021’de %8 ila 10 oranında büyüyerek 2019’daki talep düzeyine ulaşacak ya da bu düzeyi de geçecektir.

Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin Winter 2021 sayısından Türkçe’ye çevrilmiş ve Lucintel CEO’su Dr. Sanjay Mazumdar tarafından hazırlanmıştır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X