e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

COVID-19 Küresel Salg. Karşı Yenilikçi Ürünler

Ağustos 5, 2020
Sunu1-2-1200x675.jpg

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) tarafından düzenlenen “COVID-19 Küresel Salgınına Karşı Yenilikçi Ürünler” temalı 2020 yılı Tasarım Ödülleri Yarışması’na başvurular devam etmektedir. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 1 Ocak 2019 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.

Yarışma kategorileri: Katılımcılar her bir kategoride Bireysel veya Grup Üyesi olarak en fazla 1 proje ile katılabilirler. Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.

Sektörler Başvuru Sahibi Türü
Metalden Mamul Ürünler
Plastikten Mamul Ürünler
Elektrikli Küçük Aletler

Geçmiş yıllarda dereceye giren yarışmacılar:

Son başvuru tarihi: 18 Eylül 2020, Cuma

İnternet sitesi: http://tasarim.immib.org.tr/

Online başvuru formu: http://tasarim.immib.org.tr/tr/basvuru-yap

Kimler başvurabilir?

Kategori Koşullar
Profesyonel (bireysel veya grup olarak)
 • T.C. vatandaşı olmak veya T.C. vatandaşı olmayan kişiler için T.C. üniversitelerinin aşağıda listelenen ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • Üniversitelerin aşağıda listelenen bölümlerinden lisans mezunu, bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşu (ETMK) üyesi olmak
  • Endüstriyel Tasarım Bölümü
  • Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri
  • Mimarlık Fakültesi Bölümleri
  • Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 • Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir. Grup üyelerinden en az birinin yukarıdaki maddede belirtilen eğitim durumu ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin Endüstriyel Tasarım bölümleri veya Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.
  • Grup katılımı için tüm grup üyeleri sisteme ayrı ayrı üye olmak zorundadır. Grup projesini grup temsilcisi olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir. Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve grup katılım olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Grup Temsilcisi grup katılımı seçerek, grup üyelerini mail adresleri vasıtası ile gruba davet eder, grup üyeleri web sitesindeki kendi hesapları üzerinden proje ekleme menüsünden grup davetleri kabul edebilirler. (Grup davetleri e-mail adreslerine değil, yarışma web sitesi üzerindeki üyelik hesaplarına gelmektedir).
 • Profesyonel kategoride katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar, mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa Öğrenci Kategorisinde, mezuniyet tarihinden sonraki bir tarihte başvuruda bulunuyorsa Profesyonel Kategorisinde katılım gösterebilirler.
 • Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar, yarışmaya mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa Öğrenci Kategorisinde, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte  başvuruda bulunuyorsa Profesyonel Kategoride katılım gösterebilirler.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2019 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.
 • 2018 ve 2019 yıllarından düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında birincilik ödülü kazanan tasarımcılar 2020 yılı yarışmalarına katılamazlar.
Üniversite Öğrencisi (bireysel veya grup olarak)
 • T.C. vatandaşı olmak veya T.C. vatandaşı olmayan kişiler için T.C. üniversitelerinin aşağıda listelenen ilgili bölümlerinde öğrenci olmak
 • Üniversitelerin aşağıda listelenen bölümlerine kayıtlı lisans öğrencisi olmak
  • Endüstriyel Tasarım Bölümü
  • Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri
  • Mimarlık Fakültesi Bölümleri
  • Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 • Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir. Grup üyelerinden en az bir kişinin yukarıdaki maddede belirtilen eğitim durumu ile ilgili şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin Endüstriyel Tasarım bölümleri veya Güzel Sanatlar, Mimarlık, Mühendislik Fakültesi bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.
  • Grup katılımı için tüm grup üyeleri sisteme ayrı ayrı üye olmak zorundadır. Grup projesini grup temsilcisi olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir. Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve grup katılım olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Grup Temsilcisi grup katılımı seçerek, grup üyelerini mail adresleri vasıtası ile gruba davet eder, grup üyeleri web sitesindeki kendi hesapları üzerinden proje ekleme menüsünden grup davetleri kabul edebilirler. (Grup davetleri e-mail adreslerine değil, yarışma web sitesi üzerindeki üyelik hesaplarına gelmektedir).
 • Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler. Öğretim Elemanları ile birlikte geliştirilen projelerde grup katılım gösterilmesi gerekmektedir.
 • Öğrenci Kategorisine katılım için yaş sınırı 26’dır. (Yarışmaya başvurduğu tarihte 26 yaşını doldurmuş ve 27 yaşından gün alan kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapamayacaktır.)
 • Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar, yarışmaya mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa Öğrenci Kategorisinde, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte  başvuruda bulunuyorsa Profesyonel Kategoride katılım gösterebilirler.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2019 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.
 • 2018 ve 2019 yıllarından düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında birincilik ödülü kazanan tasarımcılar 2020 yılı yarışmalarına katılamazlar.

Ödüller:

Kategori Ödüller
Profesyonel (bireysel veya grup olarak)
 • Birinci: 15.000 TL
 • İkinci: 10.000 TL
 • Üçüncü: 7.000 TL
 • Mansiyon: 4.000 TL
 • Uluslararası Yarışmalara Katılım Desteği:
  • Yarışmada dereceye giren tasarımcıların 16 Haziran 2021 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları “Uluslararası Tasarım Ödüllerinin”  katılım masrafları, ödeme belgelerinin İMMİB’e ibrazına istinaden 500 Avro’ya kadar desteklenecektir.
  • Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni’ne katılım için 1.000 Avro’ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları İMMİB tarafından karşılanacaktır.
Üniversite Öğrencisi (bireysel veya grup olarak)
 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 3.000 TL
 • Mansiyon: 2.000 TL
 • Uluslararası Yarışmalara Katılım Desteği:
  • Yarışmada dereceye giren tasarımcıların 16 Haziran 2021 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları “Uluslararası Tasarım Ödüllerinin”  katılım masrafları, ödeme belgelerinin İMMİB’e ibrazına istinaden 500 Avro’ya kadar desteklenecektir.
  • Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni’ne katılım için 1.000 Avro’ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları İMMİB tarafından karşılanacaktır.
 • Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü: Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmada derece giren Tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri aylık azami 1.500 ABD Doları’na kadar söz konusu Tebliğ çerçevesinde Bakanlık tarafından karşılanacaktır.
 • Sınai Mülkiyet Hakkı Tescil Desteği: Öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin İMMİB’e ibrazına istinaden 1.000TL’ye kadar desteklenecektir.
 • Üniversite Özel Ödülü: Yarışmayı kazanan Öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde  toplamda en çok puan alan üniversiteye “10.000 TL değerinde Yerli Üretim Donanım Malzemesi” verilecektir.

Değerlendirme kriterleri:

 • Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
 • İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.
 • İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması
 • Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap
 • İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili)
 • Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)
 • Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması
 • Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında)
 • Teknik Yeterlilik : Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Yarışma Şartnamesinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 1 Ocak 2019 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Ödül kazanan projeler dahil yarışmaya katılan tüm projelerin tasarım hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.
 • İMMİB bünyesindeki Birliklere üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.
 • İMMİB, yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma  ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.

Yarışma takvimi:

 • Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2020
 • Seçici Kurul Toplantısı: Kasım 2020
 • Ödül Töreni:  Aralık 2020 (Ödül Töreni Tasarım Haftası kapsamında düzenlenecektir.)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Funda Oktay

Tel: (212) 454 08 83

e-posta: funda.oktay@immib.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X