Gekap Beyanname Verme ve Ödemeleri Hakkında

Ağustos 5, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan beyannamelerin verilmesine yönelik işlemler Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” uyarınca gerçekleştirilecektir.

İlgili Tebliğin Madde 4’ün 5’inci fıkrasında “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.” ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda 4 Ağustos 2020 tarihi olan bugün ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) beyanname verme ve GEKAP ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar ilk 6 ay için verecekleri beyanlarda bu 2 ayı dahil etmeyeceklerdir.

Bu durum GEKAP’a tabi ve piyasaya süren konumunda olan tüm sektörleri ve firmaları kapsamaktadır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X