İş Akdinin İşverence Fesh. Süresinin Uzatılması

Ağustos 5, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

31 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile;  30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılmıştır.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince, haklı neden kapsamında olmaksızın iş akdinin işverence feshedilmemesi yönündeki düzenlemenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay daha uzatılması düzenlenmiştir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X