e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Fizibilite ve Uygulama Aşamaları için Destek Fonu

Eylül 10, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkelerde (Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Mısır, Pakistan ve Türkiye) D-8 çerçevesinde ortak proje ve programların uygulanması için bir proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Destek süreci, Ön Fizibilite/Fizibilite ve Uygulama Dönemi olmak üzere iki aşamalıdır. İlk olarak Ön Fizibilite ve Fizibilite çalışmaların Yapılacak Ön Fizibilite ve Fizibilite çalışmaları sonucu ortaya çıkacak etüt ve nihai rapordaki bulgulara göre yapılacak değerlendirme sonucunda Ön Fizibilitesi veya Fizibilitesi yapılan projelerin uygulama aşaması desteklenebilecektir. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri bulunan D-8 Sekretaryası yetkilisi ile iletişime geçmeleri tavsiye edilmektedir. Proje başvurusu ve ekleri İngilizce olmalıdır.

Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2019, Perşembe

Duyuru: https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2766&lst=DuyurularListesi

Başvuru koşulları ve başvuru formu için: http://developing8.org/d-8-project-support-fund/

Kimler başvurabilir?

 • Aşağıda listelenen D-8 üyesi en az 3 ülkeden Başvuru Sahiplerinin oluşturduğu konsorsiyumlar başvurabilir.
  • Bangladeş
  • Endonezya
  • İran
  • Malezya
  • Nijerya
  • Mısır
  • Pakistan
  • Türkiye
 • Konsorsiyumlarda yer alabilecek uygun başvuru sahibi türleri:
  • Kamu Kurumları
  • Araştırma Kurumları
  • STK’lar
  • Özel Sektör İşletmeleri
 • D-8 üyesi olmayan ülkelerden sunulacak olan projelere katılım olabilir ancak hibe desteğinden yararlanamazlar.
 • İslam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi kurumlar proje sürecine başından itibaren dahil olabilirler.

Destek Fonunun amaçları:

·         D-8 üyesi ülkeler arasında uygulanacak proje ve programların ön fizibilite ve fizibilitelerinin yapılması

·         Ekonomik işbirliği için potansiyel alanların ve alt sektörlerin tespit edilmesi

·         D-8 üyesi devletlere D-8 üyesi ülkelerin kalkınmalarına katkı sağlayabilecek proje ve programları ile ilgili analitik çalışmalar ve diğer faaliyetler yürütebilmelerine yönelik destek sağlanması

·         D-8 üyesi ülkelerin işbirliği yapabilecekleri fırsatlar ve yeni piyasalar keşfetmelerini sağlamak

·         D-8 üyesi ülkeler arası ticareti geliştirmek için ticaretin önündeki engellerin tespit edilerek gümrükle ve diğer ilgili idareler nezdinde kolaylaştırıcı önlemlerin alınması

·         Tarım, Sanayi ve KOBİ’ler, Enerji, Ulaşım ve Turizm gibi D-8 için öncelikli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi

Destekleme:

Aşama Destekleme
1. Aşama: Ön Fizibilite veya Fizibilite çalışması ·         Ön Fizibilite veya Fizibilite çalışması başına destek tutarı üst limiti: € 20 bin

·         Ön Fizibilite ve Fizibilite süresi: Azami 12 ay

·         Ödeme planı:

  • Destek tutarının %50’si proje başvurusu onaylanıp D-8 Sekretaryası ile sözleşme imzalandıktan sonra ödenecektir.
  • Proje süresince harcamaları da içeren bir ara rapor ve bir de nihai rapor sunulması gerekmektedir. Fizibilite çalışmalarının tamamlandıktan sonra harcama belgelerinin sunulmasının ardından geri kalan %50’lik destek tutarı ödenecektir.
2. Aşama: Projenin Uygulanması Yapılacak Ön Fizibilite ve Fizibilite çalışmaları sonucu ortaya çıkacak etüt ve nihai rapordaki bulgulara göre ilgili Çalışma Grubunca yapılacak değerlendirme sonucunda ilgili Sektörel Bakanlar Arası Toplantıda onaylandıktan sonra Ön Fizibilitesi veya Fizibilitesi yapılan projelerin uygulama aşaması desteklenebilecektir.

Uygulama yeri: Tüm projeler, D-8 üyesi ülkelerin sınırları içerisinde uygulanacaktır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

·         Başvuru yapmadan önce ilgili Şartnamenin incelenmesi ve aşağıda iletişim bilgileri bulunan D-8 Sekretaryası yetkilisi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.

·         Proje başvurusu ve ekleri İngilizce olmalıdır.

·         Proje bütçesi ve proje harcama bildirimleri Avro (€) türünden olmalıdır.

·         Projelerin D-8 Ana Hedefleri (Core Objectives), D-8 Küresel Vizyonu (Global Vision) ve 2017 Sonrası D-8 Faaliyet Planı (Activity Plan) ile uyumlu olması beklenmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Sheikh Mohammad MoinUddin

Adres: Darüşşafaka Caddesi Seba Center, No: 45, Kat: 3, İstinye 34460, Sarıyer, İstanbul

Tel (1): (212) 356 18 23

Tel (2): (212) 356 18 24

Cep: (506) 395 61 83

e-posta (1): admin@developing8.org

e-posta (2): secretariat@developing8.org

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X