GİTES 4.1 Eylemi Politika Önerileri Hakkında

Şubat 15, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planında (2017-2019) yer alan 4.1 sayılı: “Ülkemiz hammadde tedarikinde güvenliği sağlayacak politikalar kurumlararası koordinasyon ile belirlenecektir” eylemine ilişkin olarak; Alt Çalışma Grupları ile ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri değerlendirilerek oluşturulan kritik hammadde listesi ve bu ürünlere ilişkin politika önerileri ekli dosyada (2 sayfa halinde) iletilmekte olup söz konusu listenin Kurum/Kuruluşunuzun  görev/faaliyet alanı kapsamında incelenerek oluşturulan görüş ve politika önerilerinizin 20 Şubat 2020 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine iletilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X