HOLLANDA SEYAHATİ NOTLARI

Kasım 28, 2018
Görsel-Template-25-1200x675.jpg

14 Mayıs 2018 tarihinde Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Kompozit Sanayicileri Derneği desteği ile yapılan İleri Malzemeler, Kompozitler ve Termoplastikler ile ilgili çalıştayın devamı niteliğinde 21 – 23 Kasım 2018 tarihleri arasında yine Kompozit Sanayicileri Derneği, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Hollanda İstanbul Konsolosluğu, Hollanda Inovasyon Grubu ortaklığında Hollanda’da bulunan bazı Kompozit Araştırma Merkezlerine ve Üniversitelerine, İleri Malzemeler, Kompozitler ve Termoplastikler konulu bir iş gezisi düzenlenmiş ve bu çalışmaya HUKD ve Hollanda Baş Konsolosluğu Inovasyon Grubu ve KVK (Chamber of Commerce) yetkilileri dışında TAI, Kordsa, Dow Aksa ve Ases Havacılık firmaları yetkileri de katılmışlardır.

Çalışmalar sırasında Enschede’de bulunan Termoplastik ARGE Merkezi (TPRC), Termoplastik Uygulama Merkezi (TPAC) yanında Marknese bölgesinde yer alan Hollanda Havacılık Kurumu (NLR – Netherlands Aerospace Center) ziyaret edilmiş, ve yine NLR tesislerinde Kompozit Üretimi ve Yüksek Performanslı Uygulamalara dair “8th International Symposium on Composite Manufacturing for High Performance Applications” seminerinin ikinci gününe katılım sağlanmıştır.

Akabinde bu konuda çalışan Hollanda firmaları ile Türk Firmaları bir B2B toplantısında bir araya gelerek tanıtım yapmışlar ve olası işbirlikleri konusunda görüşmelerde bulunmuşlardır.

Çalışmaların son gününde ise Delft Bölesinde bulunan ve dünyanın önemli havacılık eğitimi veren üniversiteleri arasında yer alan TU Delft (Delft Teknik Üniversitesi – TU Delft yetkilileri ile bir araya gelinmiş, eğitim programları konusunda bilgiler alınmış kompozit ve katmanlı üretim teknolojileri ağırlıklı laboratuvarları da ziyaret edilmiştir. Yine Hollanda ve Türk firmaları B2B çalışması altında firma tanıtımları yapmışlar, ayrıca HUKD ile birlikte EACP (European Aerospace Cluster Partnership) üyesi olan NAG (Netherlands Aeropsace Group) yetkilisi ile de görüşülmüş ve NAG üyeleri ile olası Avrupa Birliği H2020 – Cleansky 2 projelerinde ortak çalışma yapma konusu görüşülmüştür.

Aynı gün öğleden sonra ise bir kısım grup üyeleri KVK ve The Hague – Business Agency yetkilisinin de katılımı ile Ypenburg Teknoloji Parkı (Digital Factory for Composites Field Lab (DFC, Ypenburg, the Netherlands) ile ziyaret edilmiş, ayrıca bu konular ile ilgili teknoparkta yerleşik iki ayrı firma ziyaretinde de bulunulmuştur.

İlgili bu çalışmanın bir devamı olarak halihazırda yapılan Kompozit Teknolojileri Yol Haritası çalışmasını da destekleyecek şekilde ileriki aylarda Termoplastikler ve Kompozitlerin Yüksek Katma Değerli Uygulamalarına yönelik ve farkındalığı arttıracak çalıştaylar / seminerler düzenlenmesi konusu da görüşülmüştür.”

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X