Kişisel Koruyucu Donanım. Kategorizasyonu

Ocak 25, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 20.01.2020 tarih ve 2730384 sayılı yazısında (AB) 2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğünü uyumlaştıran Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nin 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, kişisel koruyucu donanımların imalatçı ve tasarımcıları açısından anılan Yönetmelikte gösterilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla 11/3/2012 tarihli ve 28230 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğin güncellenmesinin ortaya çıktığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla ekte yer alan Tebliğ taslağına dair görüşlerinizin 05/02/2020 mesai bitimine kadar ekte yer alan görüş bildirme formuna işlenerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X