“KOMPOZİTLERIN GELECEĞİ” SEMİNERİ

Mayıs 15, 2018
Görsel-Template-9-1200x675.jpg
Hollanda İstanbul Konsolosluğu ev sahipliğinde Derneğimiz ve Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin katkılarıyla Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı ve Hollanda İnovasyon Ağı tarafından “Havacılık ve Otomotiv Sanayinde İleri Malzemeler” konulu seminer 14 Mayıs 2018 tarihinde 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Hollanda Konsolosu Mr. Bart van Bolhuis’in açıs konuşmasını takiben Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı Ülke Müdürü Sn. Arife Karaosmanoğlu ve Hollanda İnovasyon Teknoloji ve Bilim Konsolos Danışmanı Mr. Rory Nuijens tarafından seminer ve Hollanda Kompozit Ekosistemi tanıtımı yapılmıştır.
Hollanda Fieldlab Termoplastik Kompozit Merkezi’nden Bilim Direktörü Mr. Ferrie van Hattum ise Hollanda Termoplastik Uygulama Merkezi’ni tanıtan bir sunum gerçekleştirmiştir.
Hollanda Havacılık Merkezi’nden Kompozit Uzmanı Mr. Bert Thuis ise Kompozit Üretim Otomosyonu konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.
Boeing Avrupa Arşstırma ve Teknoloji Merkezi’nden Mr. Pedro Matins ise Havacılıkta Kompozit Teknolojileri konusunda aydınlatıcı bir sunum gerçekleştirmiştir.
Kompozit Sanayicileri Derneği’nden Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu ve Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nden Sn. Yalçın Yılmazkaya’nın Türk Kompozit Sektörü ve Havacılık ve Uzay Kümelenmesi hakkında kısa sunumlarının ardından Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun moderatörlüğünde TAI’den Teknoloji Yönetim Uzmanı Sn. Deniz Özel, DowAksa Şirketi’nden Genel Müdür Sn. Betül Sadıkoğlu ve Kordsa Global’den Proje Lideri Sn. Elçin Saraç firmalarının kompozit sektörüne katkılarını ve havacılık ve otomotiv sanayine dönük projelerini anlatmışlardır. Daha sonra firmalar arası B2B görüşmeler ile seminer sona ermiştir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X