Yardım / SSS

Yardım / SSS sayfamız herhangi bir genel soruya yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Yardıma ihtiyacınız olan farklı bir konu varsa bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

  • Yönetim Kurulu ne kadar süre için seçilmiştir? Nasıl oluşturulmuştur?
  • Üye sayısı ne kadardır?
  • Derneğin eğitim fonksiyonunu açar mısınız? Meslek lisesi veya bölüm açmayı düşünüyor musunuz?
Yönetim Kurulu ne kadar süre için seçilmiştir? Nasıl oluşturulmuştur?

Dernekler yasası en fazla üç yıl öngörmektedir. İlk Yönetim Kurulu Kasım 2007’ye kadar görev yapmak üzere seçilmiştir (dernek tüzüğünde Genel Kurul tarihi Kasım ayı olarak belirlenmiştir). Kasım 2007’de yapılan Genel Kurul’da seçimler yenilenmiş ve Kasım 2009’a kadar görev yapacak yönetim kurulu seçilmiştir.

Derneğin kuruluş aşamasında ve ilk faaliyet yıllarında karar mekanizmasını çabuklaştırmak ve meydana çıkabilecek resmi ve diğer konulardaki sıkıntıları tabii ki üyelerimizin de katkılarıyla çabuk aşabilmek amacıyla organlar çoğunlukla Şişecam veya Cam Elyaf San. A.Ş. (üç üniversite öğretim üyesi dışında) mensuplarından oluşturulmuştu. Üyelerin bulunduğu yerlerin fiziki yakınlıkları ve homojen bir yapı olmasının başlangıçtaki önemi de göz önüne alınarak, dernek rüştünü ispatlayana kadar sorumluluğu ve riskleri Şişecam ve Cam Elyaf’ın üstlenmesinin daha doğru olacağı öngörülmüştü.

Kasım 2007’de yapılan seçimde, iki sanayici kuruluş ve bir üniversite temsilcisi de yönetim kurulunda yer almış bulunmaktadır. Böylece, dernek yönetimi daha paylaşımcı bir hale getirilmiş olmaktadır.

Üye sayısı ne kadardır?

Şu anda kayıtlı üye sayısı 43’dür. Üyelerimizin 40’ı sanayi, 3’ü ise üniversite kökenlidir. Kurucu üyeler, çeşitli toplantılarda dernek fikrini dile getiren gönüllü firmalardan oluşmaktadır. Kurucu üye kavramı, prosedür gereği ilk kuruluş işlemleri için gerekli ve zorunlu olup, kurucu üyelerin sonradan üye olanlara göre hiçbir yasal ayrıcalıkları bulunmamaktadır.

Derneğin eğitim fonksiyonunu açar mısınız? Meslek lisesi veya bölüm açmayı düşünüyor musunuz?

Okul veya bölüm açılması şu an için düşünülmemektedir. Böyle bir şey yapıldığında o meslek lisesi veya bölüm mezunu, iş verilme beklentisine de girmekte ve zamanla problem haline gelebilmektedir. Bu nedenle üniversitelerin özellikle malzeme bölümlerinde veya meslek okullarında CTP malzemenin bir ders konusu haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Sabancı Üniversitesi’nde 2006-2007 ders yılından itibaren “Camelyaf Takviyeli Plastik Kompozit” dersleri verilmeye başlanmıştır. Benzer şekilde, STFA Anadolu Teknik Lisesi’nde de CTP Kompozit dersleri verilmektedir. Lisansüstü veya doktora tezlerinin desteklenmesi söz konusu olup, lisans üstü ve bitirme tezleri da danışmanlığımız altında yürütülmektedir. Cam Elyaf’ın ve / veya üyelerimizin laboratuvar ve atölyelerinden, bilgi birikiminden, öğrencilerin yararlanmaları mümkün olabilecektir. Ayrıca, eğitim için yurt dışından uzman veya doküman, CD, video gibi araçlar da getirtilebilecektir.


Üyelik Başvurusu

Kompozit sanayiinde sanayici, işçi, araştırmacı olarak görev yapan, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında, kompozit sektöründe çalışan ve eğitim gören fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile, kompozit sanayiinde faaliyet gösteren tüzel kişiler, üyelik için, dernekçe hazırlanmış “Üyelik Giriş Formu”nu doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilirler.

Üyelik Giriş Formu

Aidatlar

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin güncek üyelik ödentileri ve giriş ödentisine göz atın.

AİDATLAR

Evraklar

Dernekler Yönetmeliği uyarınca, herbir üye için hazırlanması gereken evrak listesi

EVRAK LİSTESİ

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X