İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yarışması

Mart 16, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki İyi Uygulama Örneklerine yönelik düzenlediği yarışmaya başvurular devam etmektedir. Yarışma, 3 – 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kapsamında düzenlenmekte olup yarışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında kongre ana teması olan “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” doğrultusunda işyerlerinde yapılan uygulamaları görmek, bu konuda sürdürülen çabaları desteklemek ve artmasını teşvik etmek, Çalışan – İşveren – İSG Profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamaktır. Yarışmaya; amaca uygun, sahada tatbik edilmiş, somut hedeflere ulaşmış ve işyerinde Çalışan – İşveren – İSG Profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlamış uygulamalar ile başvuru yapılmalıdır. İşyerleri birden fazla uygulama ile başvuru yapabilir.

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2020, Salı

Duyuru: http://www.tioshconference.gov.tr/tr/?p=yarisma

Başvuru formu: http://www.tioshconference.gov.tr/tr/docs/basvuru_formu.pdf?p=1254

Kimler başvurabilir?

Amaca uygun, sahada tatbik edilmiş, somut hedeflere ulaşmış ve işyerinde Çalışan – İşveren – İSG Profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlamış İşyerleri (Özel, Kamu, Diğer)

Kategori ve Ödüller:

Kategoriler Ödüller
1 – 49 arası çalışan istihdam eden işletmeler
50 – 249 arası çalışan istihdam eden işletmeler
250 ve üstü çalışan istihdam eden işletmeler

Değerlendirme kriterleri:

Kriter Açıklama Ağırlık
Amaca Uygunluk Başvurunun “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” temasına uygun içeriğe sahip olması %20
Yenilikçilik Başvuruya ilişkin uygulamanın yenilikçi olması %10
Katılımcılık ve Talep Şekli Uygulamaya yönetimin, profesyonellerin ve çalışanların katılımı ve uygulama talebinin ortak fikir olarak ortaya çıkmış olması %20
Sürdürülebilirlik Uygulamanın etkisinin kalıcı olması %15
Örnek Olma Uygulamanın diğer işletmeler tarafından uygulanabilir olması %15
Fayda Maliyet Etkinliği Uygulamanın ölçülebilir maliyeti ve gerçekleştirilen iyileştirme sonucu elde edilen kazanımların karşılaştırması %20

Başvuru ve Değerlendirme süreci:

·        Başvurular: 13 Şubat – 31 Mart 2020

·        Başvuruların jüri tarafından değerlendirilmesi: 1 – 15 Nisan 2020

·        Jürinin kazananları seçmesi ve kazananlara bildirim: 15 – 25 Nisan 2020

·        Ödül töreni: 3 – 6 Mayıs 2020

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi ile ilgili detaylar için: http://www.tioshconference.gov.tr/tr/?p=yarisma (Madde 2. İçerik ve Başvuru)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (312) 296 67 67

e-posta: isggm.yarisma@ailevecalisma.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X